Den samlade elevhälsan

Nu är min rapport publicerad! Det har varit så intressant att ta del av alla deltagares kloka tankar och all forskningslitteratur som finns kring den samlade elevhälsan.

”Vi måste dansa tillsammans med våra olika professioner”

En undersökning om hur ett hållbart arbetssätt kan utvecklas med fokus på samverkan mellan skolan, den lokala och den centrala elevhälsan.

Läs den här:

https://www.norrbottenskommuner.se/media/2455/foui-rapport-86-2019.pdf