Äntligen ett lagförslag som visar på vikten av behöriga pedagoger.

Min önskan är att det även borde komma ett lagförslag på att obehöriga som har en lärartjänst får under max ett år prova på yrket med krav på att en lärarutbildning ska påbörjas innan provåret. Så är det för rektorer som tar sig an en rektorstjänst. Varför inte detsamma för lärare?

https://skolvarlden.se/artiklar/nytt-lagforslag-specialpedagog-eller-larare-maste-inga-i-elevhalsan