Jag heter Carola Rova och driver företaget C Kunskap Utbildningskonsult AB.

Den värdegrund och de värderingar som jag arbetar utifrån är att alla människor kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar med hjälp av vägledning och de rätta verktygen.

C Kunskaps vision är att:

Kunskap och professionellt bemötande får människan att växa.

Vi vill vara en del av just din utveckling.

Delaktighet och inflytande leder till en hög arbetstillfredsställelse och motivation för alla medarbetare. Företaget och personalen är beroende av varandra – samspelets betydelse sätter vi på C Kunskap i fokus.

Mina erfarenheter

  • Arbetat 20 år både som lärare och specialpedagog.
  • I övrigt har jag arbetat som ledare och kundansvarig. Mina erfarenheter och min utbildning ligger till grund för min kompetens.
  • Företaget C Kunskap startades  1 mars 2012.

Bakgrund

Under 12 år hade jag min anställning på gymnasieskolan, Välkommaskolan i Malmberget, innan jag beslutade mig för att starta eget företag med tjänster inom utbildning och bemanning.

  • Lärarexamen i svenska och engelska åk 3-9.
  • I ämnet svenska är jag även behörig att undervisa på gymnasiet och vuxenutbildningen.
  • Legitimerad specialpedagog med en filosofie magisterexamen i specialpedagogik.
  • Legitimerad speciallärare.
  • Arbetsrätt.