carola_rova_om_mig

Jag heter Carola Rova och driver företaget C Kunskap Utbildningskonsult AB. Att vara lärare och att arbeta med pedagogik och ledarskap är något jag verkligen brinner för.

Den värdegrund och de värderingar som jag arbetar utifrån är att alla människor kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar med hjälp av vägledning och de rätta verktygen. Värderingar skapar en känsla av identitet och får människor att känna sig unika och utvalda.

Det är många medarbetare som idag känner sig otillräckliga – både när det gäller att hitta metoder och att hitta verktyg för att nå de mål som är uppsatta i organisationen. Delaktighet och inflytande leder till en hög arbetstillfredsställning och motivation för alla medarbetare i organisationen. Företaget och personalen är beroende av varandra – samspelets betydelse.

Det här är en del av det jag hjälper er skola, utbildning eller företag att komma till rätta med.

Mina uppdrag sker ute på företag och skolor. Några av dem är; Malmens friskola, Rymdgymnasiet i Kiruna, utbildningsföretaget Miroi, Gällivare Kommun samt Energigymnasiet som tidigare fanns i Gällivare.

Mina erfarenheter

  • Arbetat i 15 år både som lärare och specialpedagog.
  • I övrigt har jag arbetat som ledare och kundansvarig. Mina erfarenheter och min utbildning ligger till grund för min kompetens.
  • Haft mitt företag C Kunskap sedan 1 mars 2013.

Bakgrund

I 12 år var jag anställd på Välkommaskolan i Malmberget innan jag beslutade mig för att starta eget företag med tjänster inom utbildning.

Jag har en lärarexamen i svenska och engelska åk 3-9. I ämnet svenska är jag även behörig att undervisa på gymnasiet och vuxenutbildningen. Jag är också legitimerad speciallärare och specialpedagog med en filosofie magisterexamen i specialpedagogik. Förutom det har jag läst arbetsrätt.