Tips på intressanta länkar

Nu har de flesta kommit igång med arbetet efter en härlig sommar. Det känns roligt att återigen möta alla nya och gamla utmaningar. Att skapa relationer är viktigt i arbetet med att öka insikten för att det inte är barnen eller eleverna som ska förändras, utan verksamheterna som behöver arbeta med hur skolsvårigheter och lärande ska bemötas i lärmiljöerna.

Det finns många intressanta och läsvärda artiklar, här är några tips:

Planera för höstens bästa extra anpassning redan nu!

Främja närvaro och ansvar eller åtgärda frånvaro och brist på ansvar?

Hemmasittare kräver formativ bedömning (och en annan etikett)

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik

 

Tips på föreläsning:

Stora specialpedagogikdagen