Kapitel i ett liv

Läraren är en viktig person i varje individs berättelse där varje kapitel kallas – Livet. Oavsett var individerna befinner sig har de alla något gemensamt och det är behovet att känna sig trygga, sedda och uppmuntrade.

Vilken förmån vi har som är lärare och som får vara med i individernas berättelse. Med vår hjälp får elevens rätt till utbildning alltid stå i fokus.

C Kunskap känner sig hedrad att få vara en del av världens viktigaste jobb!