Höst – oktober

Oktober månad och hösten har anlänt! Mycket regn och lite sol har det hittills varit. Spännande att se hur vintern blir

Jag läser en kurs i skolutveckling och ledarskap det är så intressant att reflektera över ledarskap och den komplexitet som rektorerna ställs inför.  Det gäller att kunna verka för ett ledarskap som leder mot en skola för alla. Ett av lärandemålen i kursen är att kunna problematisera organisering och ledarskap på olika nivåer för att kunna utveckla skolans verksamhet och skapa lärmiljöer för alla elever.  Ledarskap handlar om att lära tillsammans och att bygga mening och kunskap i samarbete.

I ett förändringsarbete är det viktigt att se helheten, komplexiteten och utgå från verkligheten

Andy Hargreaves säger i boken Hållbart ledarskap i skolan:

1. LÄTT ATT FÖRESLÅ FÖRÄNDRINGAR

2. BESVÄRLIGT ATT GENOMDRIVA
3. ENORMT SVÅRT ATT HÅLLA VID LIV.

Alla måste känna sig delaktiga om en förändring ska lyckas. Detta underlättas om man har en stabil grund och en tydlig struktur.

 

Trevlig helg! Önskar C Kunskap/ Carola