Att göra listor…

Nu så här innan sommarledighet så är det en hel del dokumentation att göra.

Att just göra listor tycker jag är något som många tipsar om och jag vill också slå ett slag för detta. Det är klart att man kan försöka hålla allt i huvudet men att visualisera de uppgifter man har framför sig gör också att man tvingas konkretisera vad man tänker, vilket reducerar stress eftersom de ger koll på läget samtidigt som man har möjlighet att planera för hur man på ett bra sätt löser uppgifterna. Sedan är det bara att leverera. Dvs. Visualisera, Planera, Leverera. Enkelt…

Här kommer tips på några intressanta länkar:

En heldag med fokus på tydlighet om elevhälsoteamets roll och funktion

http://www.specialnest.se/skola/viktigt-att-inte-slappa-talradda-elever

http://www.dyslexiforeningen.se/kongressen/

 

Avlutar med  Vygotskij

”… Man behöver ytterst lite för att undervisa, men för att leda eleven till egen kunskap måste man kunna väldigt mycket mer…”   L. Vygotskij