Alla elevers rätt till lärande och utveckling

 

Så är det!

I Dagens Nyheter skriver Attention Asperger-, och Autismförbundet och Sven Bölte Professor i barn,- och ungdomspsykiatrisk vetenskap kräver att regeringen och skolhuvudmän omedelbart tar ansvar och inför kunskap och utbildning inom bland annat NPF. Ingen pratar om hur vi ska få personer att utbilda sig till pedagoger och de pedagoger som redan arbetar i skolan, hur får vi dem att fortsätta vilja arbeta i skolan? För mig är det självklart att det är där vi måste börja. Nu måste vi välja att prioritera skolan och våra barns skolgång. Det är om något ett förebyggande och främjande arbete att ta tag i.

Alla barn och ungdomar ska känna att skolan är till för dem och att det finns pedagoger som har kunskap och förståelse hur man ska tillrättalägga undervisningen, så att alla elevers rätt till lärande och utveckling sätts i fokus.

https://esvd.svd.se/svenskadagbladet/49826/article/819293/4/2/render/?token=60fac6d0c85d3e7c7efccd45c9b78beb&fbclid=IwAR01iGPxIYaFZ7_rWlcol5eyb8g9dvjSTQpbSeHbm42aTJbeuXUPe4kMnB4