2020 – 2021

Ytterligare ett år är tillända 2020 är snart slut och vi får vända bladet i våra kalendrar till 2021. Corona ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi har speglat hela året 2020 på ett eller annat sätt. Trots att Året 2020 har varit minst sagt besvärligt så har vi sett många nya lösningar födas, för att få till en fungerande verksamhet. Det har varit ett tufft år, på många sätt, men året som gått har även gett oss möjlighet att utveckla de digitala lösningarna istället för att träffas i olika möten eller konferenser så har vi samverkat via Teams och Zoom vid våra hemmakontor.

Nu hoppas vi att 2021 ger oss tillbaka möjlighet att träffas ”in real life”. Innan vi är där så får vi hålla i och hålla ut.

C Kunskap tackar er alla för ett bra och lärorikt samarbete under 2020 med en önskan om ett fortsatt hållbart samarbete under 2021.

Välkommen 2021