Bemanning Specialpedagog eller speciallärare?

För att ni ska kunna utveckla ert specialpedagogiska arbete till en så låg kostnad som möjligt erbjuder vi er att anlita en legitimerad specialpedagog eller speciallärare, en eller flera dagar i veckan med fokus på handledning/konsultation så att era pedagoger snabbt kan hitta metoder och verktyg för att möta alla elevers specifika behov. C Kunskap hjälper också till med att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet och ser till att dokumentationen blir av hög kvalitet.

Vi handleder pedagoger som arbetar enskilt med elever eller med elever i små grupper för att hjälpa dem att utföra ett specialpedagogiskt arbete som ger resultat.

C Kunskap hjälper till med att kartlägga de utbildningsinsatser som ditt företag skola är i behov av. 

Jag arbetar som rådgivare för företagsledning och skolledning när det gäller utveckling, samordning eller stödinsatser.  C Kunskap tillhandahåller även handledning, dokumentations- och struktureringshjälp.

Följande tjänster kan vi erbjuda:

Hyr en specialpedagog/speciallärare:

En specialpedagog och en speciallärare arbetar på olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att de arbetar för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd och de kommer ofta in i elevernas liv som en del av en pedagogiskutredning eller som det lagstiftande stöd som alla elever har rätt till.

Uppgifterna kan variera:

  • Övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten.
  • Ansvar för  dokumentation, utredningar och åtgärdsprogram.
  • Arbete med elever.

whiteboard_1920

En erfaren specialpedagog eller speciallärare kan vara hela skillnaden när det handlar om pedagogiskt utvecklingsarbete, stöttning av lärarteamet och enskilda elevers framgång.

C Kunskap erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • Kartläggning på individ-, grupp- och organisationsnivå.
  • Samordnar/kartlägger utbildningsinsatser utifrån företagets behov.
  • Handledning.
  • Håller i utbildningsinsatser utifrån era behov.
  • läs- och skrivutredningar – certifierad för Logos och ITPA-3.

Du kan hyra in en pedagog, utbildare under en heldag, per timme, timmar eller under en längre period.

VI träffas för en första konsultation, där vi diskuterar alternativ utifrån beskrivna ärenden av beställaren.  Prisuppgift lämnas vid beställning av uppdrag.

Välkommen att kontakta mig.