Diplomerad HR-koordinator

Grattis till mig och C Kunskap som nu har ytterligare kompetens att erbjuda.

http://ckunskap.se/wp-content/uploads/2022/04/Diplom-HR-koordinator.pdf