Följande tjänster kan vi erbjuda:

Du kan hyra en pedagog, utbildare under en heldag, per timme, timmar eller under en längre period.

  • Samordna/kartlägga utbildningsinsatser utifrån organisationens behov
  • Läs- och skrivutredningar – certifierad för Logos och ITPA-3
  • HR-koordinator
  • Övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten.
  • Ansvar för  dokumentation, utredningar och åtgärdsprogram.

whiteboard_1920

En erfaren specialpedagog eller speciallärare kan vara hela skillnaden när det handlar om pedagogiskt utvecklingsarbete, stöttning till rektor,  lärarteamet och enskilda elevers framgång.

VI träffas för en första konsultation, där vi diskuterar alternativ utifrån beskrivna önskemål av beställaren.  Prisuppgift lämnas vid beställning av uppdrag.

Välkommen att kontakta mig.