Behöver ert företag en utbildningsinsats?

C Kunskap hjälper till med att kartlägga de utbildningsinsatser som ditt företag är i behov av.

Jag arbetar som rådgivare för företagsledning och skolledning när det gäller utveckling, samordning eller stödinsatser.   C Kunskap tillhandahåller även handledning, dokumentations- och struktureringshjälp.

Följande tjänster kan vi erbjuda:

Hyr en specialpedagog/speciallärare:

En specialpedagog och en speciallärare arbetar på olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att de arbetar för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd och de kommer ofta in i elevernas liv som en del av en pedagogiskutredning eller som det lagstiftande stöd som alla elever har rätt till.

Uppgifterna kan variera:

  • Övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten
  • Ansvar för utredningar och åtgärdsprogram
  • Arbeta med elever med inlärningssvårigheter

whiteboard_1920

En erfaren specialpedagog eller speciallärare kan vara hela skillnaden när det handlar om pedagogiskt utvecklingsarbete, stöttning av lärarteamet och enskilda elevers framgång.

C Kunskap erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • Kartläggning på individ-, grupp- och organisationsnivå
  • Samordnar/kartlägger utbildningsinsatser utifrån företagets behov.
  • Handledning
  • läs- och skrivutredningar – certifierad för Logos och ITPA-3
  • Kurser i svenska för invandrare
  • Certifierad testledare – Swedex Europarådets nivåskala för språkinlärning.
  • Hyr konferensrum

Du kan hyra in en pedagog, utbildare under en heldag, per timme, timmar eller under en längre period. Jag har tillgång till konferensrum för 10 personer, men kan även komma ut till skolor, företag eller annan lokal vid behov.

Språktest  på tre olika nivåer: A2, B1 och B2 Sweden kan tas oberoende av hur man lärt sig svenska och är erkänt av Svenska institutet. Ett Swedexscertifikat är en värdehandling som  dokumenterar denna färdighet och öppnar därför för både rättvisare bedömning vid rekrytering och kvalitetssäkring inom många skilda verksamheter.

Välkommen att kontakta mig för ett prisförslag.