För att ni ska kunna utveckla ert specialpedagogiska arbete till en så låg kostnad som möjligt erbjuder vi er att anlita en specialiserade specialpedagoger eller speciallärare en eller flera dagar i veckan med fokus på handledning/konsultation så att er a pedagoger snabbt kan hitta metoder och verktyg för att möta alla elevers specifika behov. De hjälper också till med att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet och se till att dokumentationen blir av hög kvalitet. De handleder pedagoger som arbetar enskilt med elever eller med elever i små grupper för att hjälpa dem att utföra ett specialpedagogiskt arbete som ger resultat.

C Kunskap Utbildningskonsult AB genomför Läs- och skrivutredningar 

 –VI träffas för en första konsultation, där vi diskuterar alternativ utifrån beskrivna svårigheter av beställaren. Utredningar utför vi åt skolor, andra myndigheter och instanser som t.ex. BUP och sociala myndigheter, samt åt privatpersoner. Prisuppgift lämnas vid beställning av utredning.

För att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att när misstanke finns – kartlägga och utreda för att tidigt kunna förebygga och hitta verktyg för eleven. Att läsa och skriva är en aktiv, skapande helhetsprocess. När en elev har svårigheter med delar i denna process kan en pedagogisk utredning av läs, – och skrivsvårigheter/dyslexi behöva göras.

C kunskap är certifierad testledare och kan utföra läs, – och skrivuppgifter: Logos eller ITPA-3